Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.102, Linux 3.10.52, Linux 3.14.16 i Linux 3.15.9. Naprawiono znalezione błędy. Greg zapowiedział, że jądro Linux 3.15 otrzyma najpewniej tylko jedną aktualizację.