Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.103, Linux 3.10.53, Linux 3.14.17, Linux 3.15.10 i Linux 3.16.1. Naprawiono znalezione błędy. Jądro Linux 3.15 otrzymało ostatnią aktualizację i zalecane jest przejście na jądro Linux 3.16.