Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.68, Linux 3.10.18, Linux 3.11.7.