<Linux TuxGreg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.69, Linux 3.10.19, Linux 3.11.8.