Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.70, Linux 3.10.20, Linux 3.11.9 i Linux 3.12.1.

3 Komentarze

Odpowiedz