Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.73, Linux 3.10.23, Linux 3.12.4