Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.74, Linux 3.10.24 i Linux 3.12.5.