Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.77, Linux 3.10.27.