Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.78 i Linux 3.13.1.