Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.79, Linux 3.10.29, Linux 3.12.10, Linux 3.13.2.