Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.82, Linux 3.10.32, Linux 3.12.13 i Linux 3.13.5.