Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.84, Linux 3.10.34, Linux 3.13.7.