Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.85, Linux 3.10.35, Linux 3.13.8.