Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.86, Linux 3.10.36, Linux 3.13.9.