Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.89, Linux 3.10.39 i Linux 3.14.3.