Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.90, Linux 3.10.40 i Linux 3.14.4.

1 komentarz

Odpowiedz