Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.94, Linux 3.10.44, Linux 3.14.8, Linux 3.15.1.