Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.95, Linux 3.10.45, Linux 3.14.9, Linux 3.15.2.