Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.96, Linux 3.10.46, Linux 3.14.10 i Linux 3.15.3. Naprawiono znalezione błędy.