Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.97, Linux 3.10.47, Linux 3.14.11, Linux 3.15.4.