Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.98, Linux 3.10.48, Linux 3.14.12 i Linux 3.15.5.