Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.99, Linux 3.10.49, Linux 3.14.13, Linux 3.15.6.

2 Komentarze

Odpowiedz