Paul Gortmaker ogłosił wydanie jądra Linux 2.6.34.11. Naprawiono w nim znalezione błędy. Zalecana jest aktualizacja do najnowszej wersji.