Paul Gortmaker ogłosił wydanie jądra Linux 2.6.34.12. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność. Zalecana jest aktualizacja.