Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.100, ogłaszając przy okazji zakończenie rozwoju tejże linii. Zalecane jest przejście na jądra Linux 3.4 lub Linux 3.10, które aktualnie posiadają status długoterminowego wsparcia. W tej wersji naprawiono znalezione błędy.