Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.37 i Linux 3.4.5. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.

2 Komentarze

Odpowiedz