Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.0.48. Dodano jedną łatkę, która naprawia awarie w jądrze Linux 3.0.47. Aktualizacja jest zalecana w momencie problemów.