Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.10.3. Dodano ponad 100 łatek.