Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.12.8. Naprawiono błędy związane z ARM, PA-RISC, x86, IPv4, IPv6. Zaktualizowano sterowniki, szczególnie te sieciowe.

1 komentarz

Odpowiedz