Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.20. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność. Zalecana jest aktualizacja.