Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.25. Naprawiono sporo ważnych błędów oraz udoskonalono stabilność.