Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.26. Jedyną zmianą jest uproszczenie kodu, poprzez usunięcie !SMP #ifdefs z struct cpuinfo_x86.