Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.30. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.