Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.31. Poprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.