Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.40. Dodano i poprawiono obsługę sprzętu, naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.