Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.42, które naprawia ważne błędy w całym drzewie.