Ben Hutchings ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.43. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.