Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.2.8. Naprawiono w niej obsługę 32 bitowych trybów liczb zmienno-przecinkowych na nowych procesorach x86 i x86_64. Zalecana jest wszystkim aktualizacja do nowej wersji.

4 Komentarze

Odpowiedz