Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.2. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność. Zalecana jest aktualizacja.