Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.62 LTS, w którym poprawiono architekturę x86 oraz M32R. Zaktualizowano sterowniki sieciowe, udoskonalono sieci w tym obsługę IPv6 i IPv4.