Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.83. Naprawiono znalezione błędy.