Greg Kroah-Hartman ogłosił wydanie jądra Linux 3.4.91.