Kdenlive 0.8.2.1

Kdenlive 0.8.2.1

przez -
0 407
Film, filmy

Wydano aplikację Kdenlive 0.8.2.1. Program ten umożliwia edycję plików wideo. Służy do cyfrowej obróbki filmów, montowania scen i różnego rodzaju efektów. Wydanie to naprawia znalezione błędy, które powodowały awarię aplikacji podczas jej startu. Ulepszono stabilność i wielowątkowość, dzięki czemu kilka operacji powinno się wykonywać szybciej.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 57
PHP

przez -
0 125