kmod 15

kmod 15

  przez -
  1 388
  Linux Tux
  Ogłoszono wydanie kmod 15, projektu który zapewnia innym programom elastyczność i łatwą kontrolę nad wstawianiem, usuwaniem, konfiguracją i wykazem modułów jądra Linux. Dzięki użyciu biblioteki, jest możliwa interakcja z modułami jądra, bez potrzeby polegania na innych narzędziach. Dodano uzupełnianie składni w narzędziu kmod. Binarka kmod linkuje statycznie do libkmod, a kmod static-nodes tworzą katalogi nadrzędne, jeżeli jest dana jest opcja -o.

  Podobne artykuły

  Linux Tux

  przez -
  0 433
  Linux Tux

  przez -
  1 352
  Linux Tux

  przez -
  0 382