W sprzedaży jest już dostępna dedykowana kamera dla Raspberry Pi. Obsługę kamery posiada już polecany przez Fundację RPi system operacyjny Raspbian. W tym poradniku (w oczekiwaniu na naszą kamerę) pokażemy jak włączyć obsługę wspomnianej kamery oraz przedstawimy dwie aplikacje do obsługi kamery oraz jak wykonać prosty streaming obrazu do sieci.

Podłączenie kamery pod Raspberry Pi

Włączamy wsparcie dla kamery w Raspbianie

Aktualizujemy nasz system do najnowszej wersji

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Następnie wchodzimy w konfiguracje Raspbian

sudo raspi-config

Włączamy obsługę kamery wchodząc na camera i wybierając enable

A na końcu zapisujemy i restartujemy malinę.

Konfiguracja i obsługa kamery dedykowanej dla Raspberry Pi - restart Raspbiana

Użytkowanie kamery

Do nagrywania obrazu wideo z kamery przygotowany jest program raspivid, zaś do zapisywania zrzutów obrazów raspistill.

Dostępne opcje:

  • -o lub –output określa nazwę pliku
  • t lub –timeout określa czas nagrywania w milisekundach (bez tej opcji domyślnie nagrywa w 5s)
  • -d lub –demo uruchamia tryb demonstracyjny, który będzie przechodzić przez różne efekty graficzne, które są dostępne

Przykładowe komendy:

Zrzut obrazu w formacie jpeg

raspistill -o image.jpg

Nagrywanie wideo w formacie h264 o długości 5s

raspivid -o video.h264

Nagrywanie wideo w formacie h264 o długości 10s (podana opcja -t w milisekundach)

raspivid -o video.h264 -t 10000

Nagrywanie wideo w trybie demo o długości 10s

raspivid -o video.h264 -t 10000 -d

Wszystkie dostępne opcje dla raspivid i raspistill można uzyskać z poziomu komend:

raspivid | less
raspistill | less

Pełna rozszerzona dokumentacja obsługi kamery dostępna jest pod tym adresem.

Proste stream-owanie obrazu z kamery

Strumieniowanie obrazu odbywa się w jednym kierunku dla danego IP klienta. W miejscu ip_klienta podajemy adres naszego urządzenia który ma odbierać obraz.

raspivid -t 999999 -o – | nc ip_klienta 5001

Oglądanie jako klient na Linuksie

Instalujemy mplayer i netcat

sudo apt-get install mplayer nc

Uruchamiamy streaming

nc -l 5001 | mplayer -fps 31 -cache 1024

Oglądanie jako klient na Windowsie

Pobieramy i rozpakowujemy mplayer i Pobierz netcat. W konsoli windows cmd.exe wydajemy polecenie:

(ścieżka do nc.exe)nc.exe -L -p 5001 | (ścieżka do mplayer)mplayer.exe -fps 31 -cache 1024 -

Oglądanie jako klient na OS X

Pobieramy Pobierz mplayer. W konsoli wydajemy polecenie:

nc -l 5001 | mplayer -fps 31 -cache 1024 -

Oglądanie bezpośrednio  na Raspberry Pi

W konsoli wpisujemy:

mkfifo buffer
nc -p 5001 -l > buffer | /opt/vc/src/hello_pi/hello_video/hello_video.bin buffer

Źródło aplikacji do obsługi kamery dostępne sa na stronie github-a również tam można zgłaszać problemy i błędy w programach raspivid i raspistill.