LibreOffice 3.5

LibreOffice 3.5

przez -
9 1699
LibreOffice

Zgodnie z harmonogramem wydano LibreOffice 3.5. Jest to pakiet oprogramowania biurowego kompatybilny z innymi dużymi pakietami biurowymi dla wielu platform, dostępny jako wolne oprogramowanie. Za cel postawiono sobie stworzenie niezależnego pakietu biurowego obsługującego format plików ODF. LibreOffice powstał na bazie kodu OpenOffice.org. Nazwa jest hybrydą słów Libre, które znaczy wolny (od “wolność”) zarówno w języku hiszpańskim, jak i francuskim, oraz angielskiego słowa Office.

Najważniejsze zmiany:

Writer:

 • Przepisany import plików RTF
 • Usprawniono filtry plików DOCX
 • Ulepszono obsługę Nagłówka i Stopki dokumentu
 • Dodano wyświetlanie niedrukowalnych znaków na końcach linii. Modyfikacja spacji na końcach linii jest od teraz o wiele prostsza
 • Lepsze wskaźniki podziału strony
 • Usprawniono sprawdzanie pisowni
 • Poprawiono i ulepszono wyświetlanie czcionek

Calc:

 • Konwertowanie nazw miesięcy z mianownika do dopełniacza
 • Przyśpieszenie importu plików arkusza kalkulacyjnego.ods o 85% – 90%
 • Wsparcie do dziesięciu tysięcy arkuszy i ulepszona obsługa przy dużej ilości operacji na arkuszach
 • Wygładzanie wykresów liniowych według wytycznych normy ODF 1.2
 • Nowa opcja do wyboru wstępnej liczny arkuszy w dokumencie
 • Nowy wieloliniowy pasek wprowadzania formuł
 • Komenda “Chroń arkusz” jest teraz dostępna z poziomu menu kontekstowego na zakładce arkusza

Draw:

 • Wsparcie wbudowanych Palet i innych list
 • Uruchamianie Impressa bez początkowego kreatora
 • Ulepszone Własne Kształty i import Ustawień PPTX
 • Lepsze wsparcie dla importu Smart Art
 • Lepsza obsługa eksportu do formatu PDF ukrytych slajdów
 • Filtr importu dla dokumentów MS Visio

Math:

 • Nowe symbole w teorii Gier
 • Wsparcie dla eksportu i importu formuł Math w dokumentach Office Open XML (docx)

Base:

 • Zintegrowano natywny sterownik PostgreSQL. Sterownik jest nadal w wersji beta, ale działa dobrze i szybciej, niż JDBC, czy ODBC.

Ogólne:

 • Zmiana algorytmu szyfrowania dokumentów z Blowfish na AES-256. Oznacza to, że pliki z hasłami, stworzone w LibreOffice 3.5 są nieczytelne dla starszych wersji (wyjątkiem tutaj jest LibreOffice 3.4.5)
 • Udoskonalono okno dialogowe wyboru zapisu formatu, między ODF, a MS Office
 • Dodano wsparcie dla Oracle Java 7. Użytkownik może wybrać, pomiędzy silnikiem Sun Java 1.6 lub Oracle Java 1.7, jeżeli oba z nich są zainstalowane
 • Pakiet informuje użytkownika o dostępności nowej wersji oprogramowania
 • Instalator dla Windows od teraz jest umieszczony w jednym pliku MSI