LibreOffice 3.6.3

LibreOffice 3.6.3

przez -
3 1393
LibreOffice

The Document Foundation ogłosiła dostępność pakietu biurowego LibreOffice 3.6.3. Wydanie to naprawia ponad 90 znalezionych błędów. Są to m.in. poprawki w interfejsie użytkownika, pozaskalowe marginesy, problemy z umiejscowieniem złożonych wykresów, a także błędy podczas importu i eksportu dokumentów ODF. Usunięto również awarie aplikacji podczas usuwania ostatniej komórki w tabeli, importowania tabel z plików .docx lub nieukończonym drukowaniem.

3 Komentarze

Odpowiedz