The Document Foundation ogłosiło wydanie stabilnej wersji LibreOffice 4.0, która to wersja kolejny raz posiada całkowicie zmieniony kod, a zmiany w nim poczynione są jednymi z największych od czasu wydania Sun OpenOffice 1.x. Warto także wspomnieć o stale powiększającej się liczbie deweloperów, zarówno tych głównych jak i pomniejszych.

LibreOffice 4.0 - przyloty

Opcje ogólne

Zintegrowano instalator sesji, który umożliwia dodawanie brakujących pakietów LibreOffice w dowolnym momencie. Pojawiły się cztery nowe czcionki na wolnych licencjach: Open Sans (Ascender), PT Serif (ParaType), Source Code Pro, Source Sans Pro (Adobe) oraz dodano obsługę protokołu CMIS, który umożliwia łatwy dostęp do dokumentów, znajdujących się w systemach zarządzania dokumentami (DMS) typu Alfresco, Nuxeo, SharePoint itp. Ograniczono kod Java do minimum, przenosząc kreator Faksu i Listu do języka Python, a sam język oraz narzędzia są od teraz położone w menu Narzędzia -> Opcje -> LibreOffice -> Zaawansowane. Dodano także nowy silnik wyrażeń regularnych – regexp ICU.

Dodano wsparcie dla GStreamer 1.0, a rozszerzenia PDF Import, Presenter Console oraz Python Scripting Provider stały się częścią głównego kodu.

Filtry

Dodano filtr importu publikacji Microsoft Publisher, ulepszono obsługę formatu Visio o istniejące formaty od Visio 1.0 wydanego w 1992 do Visio 2013 wydanego w 2012 i udoskonalono kompatybilność ODF.

Interfejs użytkownika

Pojawiła się możliwość wyboru algorytmu interpolacji, zwiększono jakość wyświetlanych obrazków w dokumentach, a teksty z komunikatów można zaznaczać i kopiować. Lista “Zastosuj styl” otrzymała obsługę podglądu stylów, a okno “Styl i formatowanie” dostały opcję Ukryj / Pokaż style. Dodano długo wyczekiwaną integrację z Unity, obsługę stylów Personas z przeglądarki Firefox (należy przejść do Narzędzia -> Opcje -> Personalizacja -> Wybierz Personę i ustalić wygląd) oraz menedżer szablonów.

Usunięto:

 • Obsługa przestarzałych plików binarnych StarOffice (wersje 1.x → 5.x)
 • Obsługa eksportowania do przestarzałych plików Word i Excel
 • Porzucono przestarzałą bibliotekę STLport
 • Porzucono platformę Mac, starszą niż OS X 10.6
 • Porzucono obsługę Windows 2000

Writer:

 • W różnych miejscach tekstu można dodawać komentarze
 • Dodano możliwość ustalenia pauzy i półpauzy znakami przestawnymi, a także określenie dodatkowych znaków
  przestawnych (Narzędzia -> Opcje -> LibreOffice Writer -> Ogólne -> Liczenie słów)
 • Pojawiła się obsługa importowania ręcznie zrobionych adnotacji z dokumentów RTF
 • Dodano odczyt i zapis natywnych wyrażeń matematycznych w plikach RTF
 • Dodano import starych obiektów graficznych w RTF
 • Dodano możliwość ustawienia innego nagłówka i stopki dla pierwszej strony, bez konieczności używania oddzielnego stylu strony
 • Udoskonalono obsługę formatu DOCX
 • Wprowadzono język grafiki wektorowej LibreLogo

Calc:

 • Zwiększono wydajność importowania dokumentów ODS
 • Poprawiono wczytywanie formuł i wartości z pamięci podręcznej z plików ODS i XSLX
 • Powiększono limit rozmiaru nieskompresowanego dokumentu ODF do 4GB
 • Wyszukiwarka pokazuje wynik, podczas wpisywania tekstu
 • Udoskonalono wyświetlanie, jakość, druk i eksport wykresów do plików PDF
 • Sporo zmian w formatowaniu warunkowym
 • Nowe zestawy ikon
 • Pojawiła się wstępna implementacja filtra importującego Gnumeric
 • Dodano eksport pojedynczego wykresu do obrazu (PNG, JPG)
 • Pojawiło się sporo zmian w silniku zapisów matematycznych
 • Tabela przestawna otrzymała obsługę wielokrotnego zaznaczenia na obszarze strony

Impress:

 • Pojawiła się aplikacja Impress Remote Control do kontroli prezentacji, na telefony z Androidem
 • Udoskonalono podgląd multimediów, w tym wideo
 • Dodano obsługę RTL w konsoli prezentera