Linux Mint 14.1

Linux Mint 14.1

przez -
3 1028
Linux Mint

Clement Lefebvre ogłosił wydanie Linux Mint 14.1, która to wersja naprawia kilka poważnych błędów, znalezionych po wydaniu Linux Mint 14 Nadia. Przebudowano wszystkie obrazy dostępne na stronie. Użytkownicy, którzy już posiadają zainstalowane systemy, nie muszą ich pobierać, wystarczy zrobić aktualizację dystrybucji.

Pierwszy z błędów dotyczy maszyn z kartami graficznymi Intela. Dotyczyło to konfliktu pomiędzy ekranem rozruchu Plymouth, a serwerem X.Org, w którym opcje modesetting i fbdev były bardziej priorytetowe od sterowników Intela. Powodowało to wykorzystywanie renderowania pulpitu z użyciem llvmpipe, które jest zależne od procesora i objawiało się poważną stratą wydajności. MDM 1.0.8 naprawia ten błąd i został dodany do nowych obrazów.

Drugi z błędów polegał na złym rozwiązywaniu adresów DNS, co powodowało odcięcie użytkowników od internetu, jeżeli Linux Mint nie był połączony z serwerem DNS. Dotyczyło to szczególnie wirtualnych maszyn. Od teraz Linux Mint 14.1 będzie używał OpenDNS, w przypadku braku kontaktu z serwerami DNS.

Ostatnia z poprawek dotyczyła sekwencji uruchamiania, a dokładniej implementacji EFI w bootloaderze GRUB. Obraz systemu nie był w stanie uruchomić systemu, który używał EFI. Deweloperzy twierdzą też, że mimo tej poprawki, Linux Mint nadal nie jest w stanie uruchomić się z użyciem Secure Boot, co zmusza do wyłączenia tej funkcji na płycie głównej.

3 Komentarze

Odpowiedz