Linux Mint 15 KDE

Linux Mint 15 KDE

przez -
1 640
Linux Mint

Clement Lefebvre ogłosił wydanie Linux Mint 15 KDE, dystrybucji bazującej na paczkach systemu Ubuntu 13.04. W najnowszej wersji systemu znajdziemy jądro Linux 3.8KDE SC 4.10, MDM 1.2 (zawierające trzy ekrany logowania: GTK greeter, GDM greeter i HTML greeter),  Software Sources, Driver Manager, Software Manager oraz wprowadzono poprawki błędów.

Linux Mint 15 KDE

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 71
PHP

przez -
0 129